logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Kandidáti do školské rady ZŠ Lety

Volby do školské rady se budou konat 10. – 12. 10. 2022

představení kandidátů do školské rady ZŠ Lety

Mgr. Kateřina Benešová

39 let, personalistka

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Mám ve škole ve 3. třídě syna Bohdana. Dva roky jsem byla za jeho vzdělávání zodpovědná já a od té doby velmi soucítím se všemi pedagogickými pracovníky. Jsem za tuto školu moc ráda a držím palce všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo. Moc bych si ale také přála, aby v radě byl zastoupen i hlas dětí z vyšších ročníků, protože ti budou těm mladším prošlapávat cestu. Proto kandiduji.

Bc. Lukáš Duzbaba

38 let, provozní ředitel ve strojírenské firmě

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Moje děti jsou pro mě smyslem života (aktuálně mám 3 ve věku 8, 7 a 2 roky.) a vzhledem k tomu, že bydlím v Letech, mám zájem se podílet, případně i aktivně pomáhat na chodu nové školy a tím pozitivně ovlivnit dění v naší krásné obci. Navíc si myslím, že sbor pedagogů je poskládaný velice dobře i přes to, že nemá téměř žádné předchozí zkušenosti s výukou, jak bylo řečeno v první den školy. V tom naopak vidím velký potenciál, jelikož je možné tento tým budovat od začátku – a co se mi velice líbilo, byla především chuť, entusiasmus. Těším se na případnou spolupráci, která by mohla být oboustranně přínosná.

Denisa Fabová

43 let, OSVČ

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Mám 3 děti, nejstarší syn chodí do 1. třídy, nejmladší bude nastupovat za 5 let, takže příštích 10 let bude ZŠ Lety skrze děti součástí mého života. A pokud se podaří, a já věřím, že ano, do té doby dostavět druhý stupeň, tak příštích 14 let. Chtěla bych škole pomoci v rámci svých možností a letitých zkušeností s komunikací, organizací a nacházení řešení. Když se o něco zajímám, předem si všechno nastuduji, promyslím. Ráda do věcí vidím, jsem informovaná a věci komunikuji. Školskou radu vnímám jako supervizora, který mapuje, jestli škola funguje a taky škole pomáhá k tomu, aby se v ní něco konstruktivně budovalo. Ráda bych, pokud budu součástí školské rady, docílila, aby ředitelka, i když není součástí rady, byla jejím partnerem, aby ji kdykoliv mohla požádat o pomoc – a školská rada, aby jí spíše pomáhala, než činnost komplikovala. Jako zástupce rodičů bych ráda měla přehled, co si rodiče přejí pro své děti. Zástupce zřizovatele by pak měl vědět, jaké jsou jejich možnosti podpory, ale vždy se musí přihlédnout k možnostem školy a pedagogům. Věřím, že tak bude možné nacházet vhodné řešení. Být členem školské rady není o přáních jednotlivce, ale o komunikaci a nacházení cest mezi přáním zřizovatele, školou a rodiči tak, aby řešení dávala smysl, a rodiče, a hlavně žáci, byli ve škole spokojeni.

Ing. arch. Tereza Chocholová

35 let, architektka

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Záměrem působení ve školské radě je vytvoření nadstandardních vztahů mezi školou a rodiči zaručující dětem vstřícné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou realizovat a rozvíjet. Přála bych si, aby děti chodily do školy rády – a cítily ve škole pochopení, aby pro ně škola byla místem inspirace, rozvoje vědomostí i kreativity a odemkla jejich potenciál.

Ing. Jan Khýr, MBA

44 let, obchodní ředitel spol. Milenium Technologies a.s.

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Svůj profesní život jsem strávil především v energetice, kde jsem vystřídal různé pracovní pozice od projektového manažera až po člena představenstva strojírenského holdingu. Mám rád nové technologie, které nás posouvají ve vývoji a přístupu dopředu. Rád bych, aby naše nová letovská škola připravila děti na budoucnost, kde bude důležité umět pracovat s informacemi, jejich vyhledávání a nakládání s nimi. K tomu bude potřeba moderní interaktivní vybavení a adekvátní přístup učitelů. Učitelé by měli v žácích podporovat touhu se vzdělávat a spolupracovat mezi sebou. Škola by měla být, dle mého názoru, institucí primárně edukativní a až následně výchovnou. Tento přístup bych rád ve školské radě, pokud budu zvolen, prosazoval a zastával.

Mgr. Kamila Šimůnková

43 let, koučka pro ředitele a učitele škol

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Celý svůj profesní život se věnuji podpoře škol a učitelů. Nejdříve jako lektorka zážitkové pedagogy pro žáky, následně jako metodik a lektor pro žákovské parlamenty a posledních deset let jako koučka a mentorka pro vedení škol. V současné době pracuji jako průvodkyně v programu Ředitel naživo. Tyto zkušenosti bych ráda využila pro podporu školy, kam má dcera letos nastoupila do 1. třídy. Osobně je pro mě důležité, aby mé dítě ve škole zažívalo radost z učení, přátelské vztahy s kamarády a inspirativní osobnosti dospělých. To jsou hodnoty, na které bych se ráda zaměřila i v rámci školské rady. Její smysl vidím především v otevřené komunikaci mezi rodiči, učiteli a obcí, která povede ke zlepšování učení dětí a jejich spokojenosti ve škole. 

Ing. Jana Vůjtěchová

39 let, stavební inženýr/ekonom

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Pocházím z Dobřichovic. Mám vystudovanou vysokou školu ČVUT v Praze – obor ekonomika a managenent. Praxi ve stavební firmě mám asi 8 let a nyní spolupracuji se svým manželem, který je majitelem rodinné lékárny na Zbraslavi. Jsme sportovní rodina, která ráda cestuje a sportuje. Pro naše děti, Klárku a Kubu, jsme hledali menší rodinnou školu – a tu se nám podařilo najít v Letech. Ve škole mám tedy dvě děti, v první a ve třetí třídě. Jak já, tak můj manžel se aktivně zajímáme o to, v jakém prostředí naše děti tráví čas. Byla bych moc ráda součástí týmu, který ovlivňuje chod a fungování naší školy a její činnost. Věřím, že bych mohla uplatnit nejenom své znalosti ze stavební praxe, ale také z kulturní oblasti, které se také aktivně věnuji. Velmi podporuji učení cizích jazyků, především angličtiny a ráda bych, aby se angličtina co nejvíce dětem do stala „pod kůži“ ve věku, kdy je dítě jako houba, která nasává a v podstatě se dítě v tomto věku učí „samo“ tím, že se nachází v prostředí, kde je cizí jazyk používán aktivně. To platí ostatně nejenom v cizích jazycích😊. Proto bych ráda mohla ovlivnit prostředí, v jakém děti tráví poměrně hodně času a stala se součástí školské rady.

Mgr. Tomáš Wehle

45 let, novinář

Motivace pro kandidaturu do školské rady:

Vystudoval jsem pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (učitelství českého jazyka a občanské výchovy pro střední školy) a posledních dvacet let jsem pracoval jako redaktor a editor Hospodářských novin. I když jsem dlouho učit nevydržel a skoro celý dospělý život se věnuji novinařině, jako vystudovaného učitele mě téma vzdělávání nikdy nepřestalo zajímat. Díky rozhovorům z výraznými řediteli a učiteli i díky psaní a editování článků na téma české školství mám povědomí o vzdělávacích systémech, slabinách i možnostech tuzemských škol i o zkušenostech ze zahraničí. Myslím si proto, že mohu být přínosným hlasem rodičů ve školské radě.