logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

V soutěži Stavba roku Středočeského kraje získala naše škola 2 ceny

Stavba  letovské MŠ a ZŠ získala v soutěži hned dvě ceny

Zvláštní cena veřejnému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce a cena veřejnosti

Cena byla udělena za dlouhodobou koncepci a rozvoj obce, dále pak porota ocenila architektonické řešení stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště. Zároveň je zde i přirozená hravost.


Investor: Obec Lety
Dodavatel: KONSIT a.s
Autor: Ondřej Tuček
Spoluautor: Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková
Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.