logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Nabídka seminářů pro seniory

Na akci je nutné se přihlásit. Přihlášení je závazné! Akce se může konat pouze při naplnění minimálního počtu zájemců. Při nedostavení se blokujete místo někomu jinému.

Svůj zájem hlaste na kontaktech:

Barbora Tesařová 602 191 791

Markéta Huplíková 603 293 139

e-mail ou@obeclety.cz