logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Noc sokoloven

Datum: 15. 9. 2023
Čas: 18:00
Místo konání: Sokolovna Lety, Sokolská 12, Lety

Pokyny k přihlášení: děti které budou spát: pouze věk nad 6let!

Pokud dítě hlásíte:
1) uveďte: Tým spáčů: jméno dítěte + kontaktní číslo
2) uveďte: Tým nespáčů: pouze počet osob


Děkujeme
Sokol Lety