logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Přednáška Letovské akademie

Datum: 10. 11. 2022
Čas: 17:00
Místo konání: Jídelna ZŠ Lety, Karlštejnská 571

Kdo byl Karel IV.?

Přednáška prof. PhDr. Jaroslava  Čechury, DrSc.

Čtvrtek 10. Listopadu 2022 od 17 hod. školní jídelna ZŠ lety, Karlštejnská 571

Listopadové  setkání s předním českým historikem a neméně známým spisovatelem prof. PhDr. Jaroslavem Čechurou, DrSc., autorem více než pěti desítek knih zaměřených na naše dějiny, nám připomene  velmi významné události  14. století ale i jejich málo známé pozadí.

Jeho kniha s názvem  Karel IV.  – Dvojí trůn přístupným a čtivým způsobem představuje široké veřejnosti život a dílo jedné z nejvýznamnějších osobností českých i evropských dějin – českého krále a římského císaře Karla IV.

Čechurův plastický portrét přibližuje Karlovu osobnost z několika pohledů, které se vzájemně prolínají – z pohledu politicko-historického, kulturního, ale i lidského. Karel IV., první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, byl nejen mimořádně zdatný státník nadaný neobyčejnou politickou jasnozřivostí, budovatel, vášnivý sběratel svatých relikvií, milovník umění a vzdělanosti, spisovatel, ale také živoucí člověk z masa a kostí.

 Že ovšem i tak byl neobyčejný, dokládá „perlička“ z pera jeho dvorního kronikáře Beneše Krabice z Weitmile: „Téhož roku [1372], když byl pan císař v Porýní, vypadla mu ve spánku bez jakékoli bolesti stolička a na jejím místě vyrostl jiný zub, ačkoli tomuto císaři bylo padesát sedm let. Nová to věc a dosti neslýchaná, aby v takovém věku znovu rostly zuby, a přece píši pravdu, protože jsem to viděl.“

Tedy na otázku – jaký to byl člověk, jaké měl vlastnosti, jak se choval v soukromí a ke členům své rodiny, jaké měl sny a zájmy, jakými lidmi se obklopoval na svém dvoře a jak tento dvůr vypadal a čím žil se dozvíte na přednášce profesora  Jaroslava Čechury,  která shrnuje to nejdůležitější, co bychom o „otci vlasti“, který se nesmazatelně zapsal do naší historie, měli vědět… Věříme, že beseda osvěží velmi zajímavým výkladem nejen naše středoškolské znalosti.  A na závěr hodnocení autorovy knihy:

Knihy pana Čechury jsem objevil až letos a divil se, jak je to možné ,že se mi předtím žádná nedostala do ruky. Zajímám se o historii českých zemí a na toto téma jsem už přečetl všechno možné, ale nic nebylo tak zajímavé, objevné, podrobné a poutavé jako tahle kniha. Psát naučně a čtivě je velký dar a pan Čechura ho potvrdil i v další tvorbě . Mám rád české historiky z minulých dob . např  V. V. Tomka a velmi mě potěšilo, že i v dnešní době najdu autora , který se jim nejen vyrovná, ale ještě je předčí! Řadím ho k absolutní špičce!

Na besedu Vás srdečně zve Marie Holečková