logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Přednáška Letovské akademie

Datum: 19. 10. 2022
Čas: 17:00
Místo konání: Jídelna ZŠ Lety, Karlštejnská 571
vystrizek_kupka-plakat

Český malíř František Kupka – průkopník abstrakce

v podání lektorky Národní galerie v Praze Mgr. Moniky Švec Sybolové

Přednáška Mgr. Moniky Švec Sybolové, lektorky Národní galerie c Praze, se tentokráte zaměří na tvorbu českého malíře Františka Kupky (1871 -1957), u nás donedávna ne příliš známého. Přesto žádné jiné jméno českého původu nerezonuje ve světě v rámci moderního umění tak silně jako František Kupka (1871–1957). Jde o jednoho z nejvýznamnějších malířů minulého století, celosvětově oceňovaného a doma přesto téměř neznámého, který dnes patří k autorům, jejichž díla trhají rekordy aukčních síní. Důvod je prostý: Abstraktní umění představuje jedno z klíčových témat dějin umění 20. století a František Kupka patří k jeho zakladatelům. Jeho Amorfa – Dvoubarevná fuga, kterou vystavil mezi kubisty na Podzimním salonu v roce 1912, tedy před 110 lety, se stala výsledkem dlouhodobého směřování od konkrétní k nepředmětné malbě a daleko předstihla pozdější vývoj abstrakce. Tímto obrazem ovlivnil soudobou malířskou tvorbu především v zahraničí a nejen proto je jeho dílo zastoupeno ve všech důležitých světových galeriích.

Nahlédněte prostřednictvím vyprávění lektorky, podloženém bohatou fotografickou dokumentací , do fascinujícího životního osudu a malířské cesty od realismu k nepředmětné malbě geniálního umělce Františka Kupky. Zjistíte, že je možné rozumět modernímu umění neboť díla jako je Amorfa, Klávesy piana nebo Kosmické jaro stojí na pečlivém pozorování reality a její osobní interpretaci. A mohu připomenout , že i díky zasvěcenému a zajímavému výkladu Mgr. Moniky Švec Sybolové!

Marie Holečková