logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Vánoční letovské cinkání

Datum: 10. 12. 2023
Čas: 10:00
Místo konání: Letovská náves

Časový harmonogram: 

10:30     ŠKOLINKA NONA
11:00     ZŠ LETY 

ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED
11:30     Pěvecký sbor z Brd 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ
12:30     MŠ LETY 

Výrobky, tvůrčí i akční dílny dětí ZŠ a MŠ Lety 

Bohaté občerstvení místních Letováků