logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Zápis do 1. třídy

Datum: 20. 4. 2022
Čas: 14:00 - 18:00
Místo konání: 2. patro budovy školy – Karlštejnská 571

Zápis proběhne dne 20. 4. 2022 od 14. 00 – 18. 00 hodin ve 2. patře budovy školy – Karlštejnská 571.

Před samotným zápisem se prosím, registrujte na adrese

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslety/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5345#

Zde vyplňte elektronickou přihlášku a zaregistrujte se na termín zápisu.

Návod na vyplnění přihlášky najdete zde: https://zapisyonline.cz/navod-pro-skoly/

K zápisu, prosím, přineste vytištěnou přihlášku z aplikace, rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na email romana.sindlarova@zslety.cz

Budeme se na Vás – a především na Vaše děti moc těšit…

Za celý tým Základní školy Lety R. Šindlářová

Odklad povinné školní docházky

V případě, že zvažujete odklad školní docházky, není nutná osobní přítomnost dítěte – ani registrace na termín zápisu.

Bude stačit pouze zaregistrovat se do aplikace a zaškrtnout možnost žádosti o odklad. Vytištěnou žádost o odklad spolu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře (pediatr či specialista – např. logoped) doručíte do školy do 30. 4. 2022. Doporučuji se na termínu předání žádosti předem domluvit na emailové adrese romana.sindlarova@zslety.cz