logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Koncepce

Koncepční záměr – vize mateřské školy

Koncepce neboli vize naší školy je založena na předpokladu, aby každé dítě po odchodu z naší mateřské školy bylo malou hvězdou a splňovalo kritérium anagramu S. T. A. R.

DÍTĚ JE:
  S – samostatné
  T – taktní
  A – aktivní
  R – radostné

Mateřská škola má nastavenu vizi na těchto čtyřech zásadních cílech:

  • Komplexní rozvoj dítěte
  • Bezpečné prostředí pro všechny
  • Rozvoj talentu a potenciálu
  • Úspěšné ( šťastné) dítě

Naším společným cílem je vytvářet takové podmínky, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i jeho dalšího vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.