logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Lety se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky skolalety.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodů uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některé fotografie či fotoalba postrádají alternativní textový popis
  • Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .pdf a podobných. V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě, popř. je lze otevřít pomocí volně dostupných programů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 11.4.2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto webových stránek (Jan Brejcha, Ph.D. – IČO: 09869255). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

kancelar@skolalety.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:

info@marketeer.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz