logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Školní družina – Čipový systém

Čipový systém Bellhop

  • čipy jsou nutné, pokud žák bude odcházet s doprovodem (v případě samostatných odchodů žáka ze ŠD není potřeba)
  • cena za 1 čip je 100,- Kč (čipy se kupují, slouží po celou dobu docházky žáka do ŠD)
  • v případě sourozenců je třeba, aby každý měl vlastní čipy
  • počet čipů na žáka je libovolný
  • nakládání s čipy je na vlastní zodpovědnost rodičů 
  • pozice = vztah k dítěti (otec, matka, děda, babička, teta, strýc…)

​VYPLNĚNOU ŽÁDANKU ZAŠLETE NA EMAIL eliska.rochusova@skolalety.cz