logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Jak funguje

Provoz školní družiny

  • je zabezpečen v pracovní dny v následujících časech

Ranní družina

7:00 – 7:50

  • příchod žáků je možný pouze do 7:40
  • ranní družinu mohou využívat i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce

Odpolední družina

11:50 – 17:00

  • po skončení vyučování si žáky přebírají vychovatelé a odchází s nimi na oběd
  • poté se vrací do kmenových tříd družiny

Vyzvedávání žáků/samostatné odchody

12:00 – 13:30

15:00 – 17:00

V době od 13:30 do 15:00 jsou vychovatelé se žáky venku, v tuto dobu není možné žáky vyzvedávat, ani nemohou odejít na základě písemné žádosti rodičů.

​Režim školní družiny

7:00 – 7:50

  • ranní ŠD, činnosti rekreační a odpočinkové (společenské hry, činnosti dle zájmů dětí)

11:50 – 13:30

  • osobní hygiena, oběd, činnost odpočinková (společná četba, poslech relaxační hudby, malba obrázků, deskové hry), odchody žáků po obědě
  • výchovně-vzdělávací činnosti formou zájmové činnosti (výtvarná, pracovně-technická, hudebně-pohybová, rekreační a společensko-vědní)

13:30 – 15:00

  • venkovní rekreační činnost (vycházky do okolí školy, na blízká dětská hřiště, pohybové hry) 

15:00 – 17:00

  • osobní hygiena, svačina, volná herna, činnosti odpočinkové, příprava na vyučování (individuální vypracování domácích úkolů), úklid třídy, postupný odchod žáků