logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Kolik stojí a jak uhradit

Platba za 1. pololetní šk. roku 2023/24:

Částka: 1 500 Kč

Číslo účtu: 19-390843379/0800

Variabilní symbol: 5923

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení žáka+platba ŠD (např. Jan Novák+platba ŠD)