logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Kolik stojí

Úplata za školní družinu činí 300, – Kč/měsíc. Splatnost bude vždy za pololetí školního roku.

Platba za 1. pololetí 1 500,- Kč musí být provedena do 5. 9. 2022.

Platba za 2. pololetí 1 350,- Kč musí být provedena do 5. 2. 2023.

Z důvodu přerušení provozu ŠD po dobu delší než 5 dnů v měsících prosinec a únor se úplata poměrnou částí snižuje.

Číslo účtu: 19-390843379/0800

Variabilní symbol: 5922

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení žáka+platba ŠD (např. Jan Novák+platba ŠD)