logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Kontakty a oddělení ŠD

Vedoucí školní družiny – Eliška Rochusová, DiS. 

Indiáni – Eliška Rochusová, DiS, email: eliska.rochusova@skolalety.cz, tel.: 771 278 079

Skřítci- Marcela Bocianová, email: marcela.bocianova@skolalety.cz, tel.: 771 277 858