logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Dramatický kroužek

Milé děti,

baví vás si na něco hrát, někomu něco předvádět , nebo vás to láká – a rády byste se to naučily…? Pak právě pro vás je tu

DRAMAŤÁČEK

Tento kroužek:

– vám umožní vstoupit do světa fantazie a her

– pomocí dramatických her společně popustíme uzdu fantazie a tvořivosti

– povede vás nejen k vlastní iniciativě a sebevyjádření, ale i ke vzájemné ohleduplnosti, respektu a nadšení pro společnou práci

– seznámí vás s hereckými technikami a skrze dramatické hry a cvičení vám poskytne prostor pro společnou práci s tématy, které vás zajímají

– naučí vás zvládat trému a ostych před sebou samými, později před diváky

– přímou náplní nebude hned ze začátku práce na představení, ale je možné, že se nám to brzy povede… 

TERMÍN:       středa 15:00 – 16:00 hodin

MÍSTO:         ZŠ Lety, Karlštejnská 571

LEKTOR:        Romana Šindlářová

URČENO PRO: děti 1. – 5. ročníku ZŠ

PŘIHLÁŠKY DO:           23. 9. osobně nebo scan mailem 

1. LEKCE:                       5. 10. 2022

CENA:            700 – 1 000 Kč za pololetí (dle počtu účastníků) – cena a číslo  účtu bude  upřesněno po uzávěrce přijímání přihlášek 

přihlašovat se můžete na emailu romana.silndlarova@skolalety.cz