logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/24

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Velmi nás těší, že zvažujete, vybrat si pro vzdělávání Vašich dětí právě naši školu.

Zápis proběhne ve čtvrtek, 13. 4. 2023 14.00 – 18.00 hodin

ve 2. patře ZŠ Karlštejnská 571, Lety.

Náhradní termín zápisu je ve výjimečných případech možný po domluvě.

Před samotným zápisem se prosím, registrujte zde:

Zde vyplňte elektronickou přihlášku a zaregistrujte se na termín zápisu.

Návod na vyplnění přihlášky naleznete zde: NÁVOD ONLINE ZÁPIS

K zápisu přijde zákonný zástupce spolu s dítětem minimálně 10 minut před zaregistrovaným termínem. S sebou si přineste vytištěnou přihlášku z aplikace, rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě, že zvažujete odklad školní docházky, není nutná osobní přítomnost dítěte – ani registrace na termín zápisu. Bude stačit pouze zaregistrovat se do aplikace a zaškrtnout možnost žádosti o odklad. Vytištěnou žádost o odklad spolu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře (pediatr či specialista – např. logoped) doručíte do školy do 30. 4. 2023. Doporučuji se na termínu předání žádosti předem domluvit na emailové adrese romana.sindlarova@skolalety.cz.

Před samotným zápisem Vás zveme na:

RODIČOVSKOU KAVÁRNU

na téma ŠKOLNÍ ZRALOST, která se bude konat v jídelně základní školy 16. 3. 2023 v 17.00 hodin.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

v základní škole, který se bude konat 23. 3. 2023 od 8.00 do 17.00 hodin.

V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na email romana.sindlarova@skolalety.cz

Budeme se na Vás – a především na Vaše děti moc těšit…

Za celý tým naší školy R. Šindlářová