logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

GDPR

Základní škola a mateřská škola Lety, okres Praha – západ

Karlštejnská 571, 252 29  Lety

IČ: 71005811

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Základní škola a mateřská škola Lety, okres Praha – západ, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  • školní matrika (vedení dokumentace školy),
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • podklady žáků pro vyšetření v PPP,

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky: enyktz4
  • emailem na adrese: romana.sindlarova@skolalety.cz
  • poštou na adrese:
    Základní škola a mateřská škola Lety, okres Praha – západ, Karlštejnská 571, Lety, PSČ: 252 29.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Ing Jana Šilhavá, email: jana.silhava@obeclety.cz

Tel. 777 164 316