logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Koncepce

„Jsme příjemná, malá, komunitní škola s dobrými vztahy, která se snaží vybrat to nejlepší ze současných trendů ve výuce a díky kvalitnímu vzdělání rozvíjí potenciál každého dítěte.“

Naším cílem je škola:

 • otevřená a moderní, podporující morální hodnoty a tradice
 • zajímavá pro žáky i rodiče, s kvalitním školním vzdělávacím programem
 • kde jsou děti vzdělávány v co nejpříjemnější atmosféře a všichni účastníci i partneři vzdělávacího procesu jsou spokojeni a cítí se bezpečně
 • ve které žáci dostanou dobrý a kvalitní základ pro další vzdělávání a svůj budoucí život
 • kde pracuje kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor
 • ve které má každý právo i možnost vyjádřit svůj názor, zároveň však respektuje názory druhého

V čem je naše škola jiná – co vám můžeme nabídnout?

1. Škola je zaměřená na dramatickou výchovu (Dv)

Co je to dramatická výchova

 • toto zaměření nám může pomoci v dosažení cílů školy i všech klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu
 • Dv se bude vyučovat jako samostatný předmět – v každém ročníku 1 hodina týdně
 • samozřejmostí bude využívání metod dramatické výchovy i v ostatních předmětech 
 • Jak lze využít dramatickou výchovu v předmětech?

2. Angličtina u nás bude již od 1. ročníku

 • vyučování anglického jazyka bude probíhat hravou formou – tak, aby byla u dětí probuzena zvědavost a touha po dalším vzdělávání v tomto předmětu
 • základem bude základní slovní zásoba, hravé scénky a písničky

3. Příroda v okolí školy

 • škola se nachází na překrásném místě a je obklopená přírodou
 • od školy je blízko do lesa, na louku i k řece Berounce
 • všechna tato místa jsou přímo ideální pro výuku většiny předmětů např. výtvarná výchova – kresba, tělesná výchova – pohyb v přírodě, prvouka a přírodověda – nauka názorně přímo v terénu, při hezkém počasí se však dá v okolí školy vyučovat téměř jakýkoliv předmět
 • trávení velkých přestávek venku

4. Nový tým zaměstnanců

 • pečlivě vybraný tým zaměstnanců školy
 • všichni zde začínají psát novou kapitolu nové školy (žáci, zaměstnanci i rodiče)
 • zaměstnanci mají chuť a elán podílet se na budování školy, která bude pro všechny příjemná