logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Sponzorské dary

Vážení rodiče, vážení sponzoři,

jsme rádi, že pomáháte naší škole a našim žákům a srdečně Vám za podporu děkujeme.

Naše škola je vděčná za jakýkoliv dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy nebo výuku.

Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd nebo družiny. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy či hry pro žáky do družiny.

Pokud se rozhodnete věnovat škole dar, přinášíme informaci, jak na to.

Jak a co darovat?

Druhy darů:

Věcný dar škole – po domluvě s ředitelkou školy

Inspirovat se můžete na našem Wishlistu, kde je uveden aktuální seznam potřebných věcí.

Nemusíte věci nakupovat přímo z odkazu, je to jen pro upřesnění typu produktu.

Finanční dar škole – účelově neurčený (finance budou použity dle uvážení ředitelky na nákup podle stanovených priorit). Mohou to být tyto priority:

  1. učební pomůcky a knihy pro děti
  2. Vybavení školní družiny
  3. vybavení ke zlepšení prostředí ve škole
  4. vybavení školní zahrady
  5. nákup výukových programů a licencí
  6. vybavení ICT

Dary účelově neurčené preferujeme, neboť umožňují nákup toho, co je právě nejvíce potřeba.

Finanční dar škole – účelově určený na pořízení ………………… (Finance mohou být použity pouze pro účel Vámi uvedený)

Postup při darování

Na každý dar bude sepsána darovací smlouva. Darovací nebo sponzorskou smlouvu vám připraví hospodářka školy. Pokud se rozhodnete darovat škole dar, ať už věcný nebo finanční, oznamte tento záměr ředitelce školy buď emailem: romana.sindlarova@skolalety.cz nebo telefonicky: 604 723 713.  

Jak uhradit finanční dar?

Váš dar můžete zaslat převodem na účet školy č.: 19-390843379/0800

Platba pomocí QR kódu:

Jaké jsou podmínky pro odečtení daru od daňového základu?

Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)

Fyzické osoby: hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč — maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby: hodnota daru minimálně 2.000,- Kč- maximálně 5% ze základu daně — odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání