logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Výukové materiály pro domácí procvičování

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA

PRVOUKA, VLASTIVĚDA

VÍCE PŘEDMĚTŮ


PŘEDŠKOLÁCI

TIPY NA ZAJÍMAVÉ STRÁNKY

LOGIKA A ZÁBAVNÉ HRY