logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Svatomartinské posvícení

Datum: 12. 11. 2022
Čas: 13:00
Místo konání: Lety, náves
vystrizek_posviceni

Program

13:00 – 18:00 JARMARK NA NÁVSI

zabijačkové pochoutky, svatomartinské víno, letovské pivo, posvícenské koláče a další

13:00 – PŘÍJEZD MARTINA NA KONI – úvodní přípitek Svatomartinským vínem

13:10 – VYSTOUPENÍ DĚTÍ – ZŠ a MŠ Lety, Školinka NONA

13:45 – FIVE FOXIES – muzikanti nás provedou celým odpolednem

14:20 – POHÁDKA PRO DĚTI – Jak to bylo na svatého Martina

14:40 – DÍLNA DRANÍ PEŘÍ – výroba papírové husy pro děti (od 3 let)

15:20 – předání ceny Našich novin lidem, kteří nezištně pracují pro poberouní

15:30 – předání Letovské ceny lidem, kteří nezištně pracují pro obec Lety

16:10 – SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ POSVÍCENSKÝCH KOLÁČŮ

16:30 – MUSIC FAMILY – mladá kapela ZUŠ Řevnice

17:40 – OHŇOVÁ SHOW s COMET FX FINÁLE – Pa-li-Tchi – Síla a umění ohně

18:00 – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Tvořivé dílny a soutěže pro děti, malování na obličej, zaplétání copánků

Obří skluzavka, jízda na koi, aktivity Ekokom