logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Kontakty zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová, email: romana.sindlarova@zslety.cz, tel: +420 604 723 713

Kancelář školy:

Hana Duchoňová, email: kancelar@skolalety.cz, tel: +420 771 277 886

Učitelé 1. stupeň:

Mgr. Kamila Sahulkova, email: kamila.sahulkova@skolalety.cz

Kateřina Kratochvílová, email: katerina.kratochvilova@skolalety.cz

Mgr. Kristýna Křiváčková, email: kristyna.krivackova@skolalety.cz

Soňa Šimanová, email: sona.simanova@skolalety.cz

Mgr. Libuše Václavíková, email: liba.vaclavikova@skolalety.cz

Mgr. Petra Jirků, email: petra.jirku@skolalety.cz

Učitelka IT + koordinátor IT:

Lucie Fraňková, email: lucie.frankova@skolalety.cz

Učitelka TV:

Denisa Sýkorová, email: denisa.sykorova@skolalety.cz

Učitelka Vv a Pč:

Radka Charapovová, email: radka.charapovova@skolalety.cz

Přípravná třída:

Hana Hůlková, email: hana.hulkova@skolalety.cz

Družina:

Bc. Jarmila Philippe, email: jarmila.philippe@skolalety.cz, tel: +420 771 278 079

Marcela Bocianová, email: marcela.bocianova@skolalety.cz, tel: +420 771 277 858

Mgr. Eva Váňová, email: eva.vanova@skolalety.cz, tel: +420 775 896 730

Petra Helebrantová, DiS., email: petra.helebrantova@skolalety.cz, tel.: +420 775 896 716

Poradenské služby:

Mgr. Markéta Bosáková – školní poradenské pracoviště, marketa.bosakova@skolalety.cz

Kateřina Beranová – učitelka a speciální pedagog, email: katerina.beranova@skolalety.cz

Školník:

Jiří Merhulík, email: jiri.merhulik@skolalety.cz