logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Turistický kroužek

Vážení rodiče,

chůze je pro člověka ten nejpřirozenější pohyb. Organizovaná turistika má navíc v Česku dlouhou tradici. Vašim dětem proto nabízíme

TURISTICKÝ KROUŽEK

Děti na výletech:

  • poznají okolí svého domova
  • prohloubí svůj vztah k přírodě
  • dozvědí se zajímavosti o místních památkách
  • seznámí se s turistickým značením a nacvičí orientaci v terénu
  • osvojí si základy práce s mapou
  • naučí se číst v jízdních řádech vlaků a autobusů
  • zlepší svou fyzickou kondici
  • navážou nová přátelství a utuží ta stávající

Termín: Celkem 10x v průběhu školního roku, a sice v sobotu:

14. září, 5. října, 19. října, 2. listopadu, 25. ledna, 15. února, 15. března, 12. dubna,
17. května, 14. června

Místo a čas startu: Nejčastěji se budeme setkávat v rozpětí od 8:00 do 9:00 h. před vlakovým nádražím v Řevnicích. Program výletu bude vždy několik dní před akcí upřesněn hromadným e-mailem.

Trasa: Pokaždé ujdeme cirka 10 km. Přesná trasa bude uvedena v hromadném e-mailu rozeslaném před akcí (viz předešlý bod).

Vybavení: již ozkoušenou (rozhodně ne zcela novou!) turistickou obuv, aktuálnímu počasí odpovídající turistické oblečení a vybavení, batůžek, vydatnou svačinu (namísto oběda), větší lahev s vodou, pláštěnku, průkaz dokládající věk dítěte (kvůli nároku na zlevněnou dopravu), průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie; případný originál průkazu od rodičů ráno přebírá, rodičům odpoledne vrací a po celou dobu cesty u sebe nese vedoucí kroužku), eventuálně malý finanční obnos (např. k pořízení suvenýru z cesty, zmrzliny či limonády)

Cena: 1.500 Kč/školní rok

(V této částce je již zahrnuta doprava vlakem či autobusem na všech 10 výletů a případné vstupné.
Celá částka bude vybírána na počátku školního roku.)

Další poznámky: Obědy na cestách nebudou zajištěny (z časových i finančních důvodů). Namísto oběda dětem přibalte vydatnou svačinu, prosím.  

Vedoucí kroužku/přihlášky: Michal Bařinka, michal.barinka@centrum.cz