logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Dramaťák

Dramatický kroužek je příležitostí pro všechny, kterým nestačí letmé setkání s divadelními technikami v rámci povinného předmětu, chtěli by okusit skutečné divadlo a mimo jiné tak prohloubit i osobnostně sociální rozvoj, který tyto zkušenosti nabízejí.

Jediným nutným předpokladem je zájem a nasazení. Vše ostatní si v kroužku děti vyzkouší, leccos se naučí. Až se pustíme do přípravy představení, každý se bude podílet dle svých aktuálních dispozic (i mezi profesionálními herci je řada introvertů, zároveň je v divadle mnoho dalších nezbytných úkolů). Je ale možné, že než se k tomu dostaneme (nebo v průběhu delší práce v dramaťáku), tyto dispozice se zásadně změní. Rozvinou se komunikační schopnosti, odbourá se ostych a upevní sebevědomí. Z toho všeho můžou účastníci jednou čerpat ve svých budoucích profesích v řadě rozmanitých oborů i v osobním životě a mezilidských vztazích.

Dramaťák je také platforma pro vybití přebytečné energie, třeba pro děti, kterým sebepokrokovější vyučování připadá málo akční.

Mnoho dětí v dramaťáku objeví cenný pocit úspěchu a uplatnění, nabízí též prostor k vyjádření vlastního názoru a vlastních pocitů.

Zároveň je v dramaťáku potřeba i naslouchat druhému, přijmout rozmanitost povah i názorů, uvědomit si rozdílné vnímání a hlavně spolupracovat navzdory rozdílům.

V neposlední řadě se děti v dramaťáku učí odhadnout své možnosti a dotáhnout započatou práci, učí se přijmout svůj díl zodpovědnosti za společné dílo (i sebemenší úloha bývá v divadle nepostradatelná), rozvíjí schopnost plánovat čas, hlídat si své úkoly a nenechat ve štychu zbytek souboru. To nadchne děti toužící po cílevědomé činnosti, kterým nestačí pouze příjemně strávit volný čas, ale touží vidět výsledky svého úsilí.

Těším se, že společná tvorba v dramaťáku především upevní vztahy mezi dětmi a dotvoří jim tak stabilní přátelské zázemí napříč celou školou.

TERMÍNY:                            pondělí 13:30 – 15:00 hodin (0. a 1. ročník), úterý 13:30 – 15:00 hodin (2. – 5. ročník),

MÍSTO:                                 ZŠ Lety, Karlštejnská 571

LEKTOR:                              Kristýna Křiváčková

URČENO PRO:                   0. – 5. ročník ZŠ (počet skupin přizpůsobíme počtu zájemců)

PŘIHLÁŠKY DO:               22. 9. 2023 osobně nebo scan na email: kristyna.krivackova@skolalety.cz

Přihláška ke stažení zde:

1. LEKCE:                            3. 10. 2023

CENA:                                  1 300 Kč za pololetí – číslo účtu bude upřesněno po uzávěrce přijímání přihlášek