logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Třídy

Školkové PATERO:

včelky

1) Včelky – smíšená třída pro 24 dětí ve věku 3- 6(7) let –VČELKA VÍTÁ SPOLUPRÁCI S RODINOU

 • Funguje podle programu Začít spolu
 • Podpora vzájemné spolupráce
 • Důraz na přebírání zodpovědnosti dítěte jak za volbu činnosti, tak za činnost samotnou
 • Chybu vnímat jako proces učení, nikoliv selhání
 • Právo na svůj názor, právo vymezit se, radost z objevování, aktivity v přírodě
mravenci

2) Mravenci – smíšená třída pro 15 dětí ve věku 3-6 (7) let –MRAVENEC OBJEVUJE PŘÍRODNÍ ZÁKONY A ČERPÁ Z NICH POUČENÍ

 • Směřování k přírodě a přirozenosti, sběr a zpracování rostlin a plodin, práce s přírodninami, budování sounáležitosti s živou i neživou přírodou na planetě Zemi
 • Komunikace s vlastním tělem pomocí muzikoterapie, arteterapie, artefiletiky, volného tance a jógy
 • Učit se rozeznávat vlastní potřeby, své vlastní myšlenky a nápady umět srozumitelně vyjádřit
 • Učit se naslouchat ostatním
 • Rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost zajímavými technikami
žížaly

3) Žížalky – třída pro nejmladší děti ve věku 3-4 let – ŽÍŽALKA OBJEVUJE SVĚT NA KAŽDÉM KROKU

 • Hrajeme si, zpíváme, na školku si zvykáme
 • Jsme sice malí, ale šikovní
 • Pomůžeme ti, abys to dokázal sám
 • Příroda je náš kamarád
 • Respektuj druhé a budeš respektován
sluníčka

4) Sluníčka – smíšená třída pro 25 dětí ve věku 3- 6(7) let – SLUNÍČKO  JE SAMOSTATNÉ, PŘEMÝŠLIVÉ A UMÍ SE DOMLUVIT S KAMARÁDY I DOSPĚLÝMI

 • Bezpečné prostředí, kam se děti těší
 • Individuální přístup a dostatek prostoru pro každého
 • Pestrá nabídka pohybových, pracovních, výtvarných činností
 • Příprava na školu je samozřejmostí
 • Rozvoj jazykových a komunikativních schopností – rozšiřování slovní zásoby, správná výslovnost, plynulé vyjadřování, zvládání běžných dorozumívacích situací, soustředěný poslech, porozumění textu, reprodukce básničky, písničky
obláčky

5) Obláčky –  smíšená třída pro 25 dětí ve věku 3- 6(7) let – OBLÁČEK JDE DO ŠKOLY ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÝ

 • Probouzení radosti ze života, z pohybu i prostřednictvím jógy
 • Budování vzájemného respektu, umění říct NE
 • Samostatnost při řešení problémů
 • Delší pobyty v přírodě
 • Dramatická výchova jako součást vzdělávání