logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Přihlášení do ŠD na školní rok 2023/2024

Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 29. 6. 2023 paním vychovatelkám. Lze také zaslat do datové schránky s elektronickým podpisem. Přihlášky naleznete v záložce Školní družina – dokumenty.