logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Objednávání a prodej čipů Bellhop

Nově příchozí žáci, kteří budou odcházet ze ŠD s doprovodem (dle přihlášky do ŠD)

  • čipy se objednávají prostřednictvím formuláře (= Žádanka na čipy pro účely vyzvedávání ze ŠD)
  • cena za 1 čip je 100,- Kč (čipy se kupují, slouží po celou dobu docházky do ŠD)
  • v případě sourozenců je třeba, aby každý měl vlastní čipy
  • počet čipů na žáka je libovolný
  • nakládání s čipy je na vlastní odpovědnost zákonných zástupců
  • pozice = vztah k žákovi (otec, matka, babička, děda, strýc, teta…)
  • čipy po starších sourozeních lze přeprogramovat
  • vyplněné žádanky zasílejte na email eliska.rochusova@skolalety.cz do 18. 8. 2023, případně zašlete do datové schránky (taktéž do 18. 8. 2023)

Prodej čipů

  • datum prodeje bude upřesněn