logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Základní informace

 • provoz ŠD je zajištěn v pracovní dny v těchto časech:
  • 7,00 – 7,50 ranní družina
  • 11,50 – 17,00 odpolední družina
 • do ranní družiny mohou docházet i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD
 • každou nepřítomnost žáka v ŠD je nutné omluvit (je-li žák přítomen na dopolední výuce)
 • vyzvedávání/samostatné odchody žáků jsou možné v časech 12,00 – 13,30, poté 15,00 – 17,00
 • od 13,30 do 15,00 probíhá venkovní rekreační a výchovně-vzdělávací činnost
 • na základě telefonických hovorů, SMS, emailových zpráv nebo ústní dohody nelze žáky ze ŠD propouštět

 • Samostatné odchody žáků:
  • na základě písemné žádosti zákonných zástupců (= Uvolňovací list žáka ze ŠD)
  • prostřednictvím zprávy do Bakalářů (nejpozději do 11,00 daného dne) obsahující přesný čas a datum odchodu

 • Vyzvedávání žáků ze ŠD probíhá na základě čipového systému Bellhop
  • čipy se objednávají prostřednictvím formuláře (= Žádanka na čipy pro účely vyzvedávání ze ŠD)
  • cena za 1 čip je 100,- Kč (čipy se kupují, slouží po celou dobu docházky do ŠD)
  • v případě sourozenců je třeba, aby každý měl vlastní čipy
  • počet čipů na žáka je libovolný
  • nakládání s čipy je na vlastní odpovědnost zákonných zástupců
  • pozice = vztah k žákovi (otec, matka, babička, děda, strýc, teta…)
  • čipy po starších sourozeních lze přeprogramovat
  • ztrátu čipu je potřeba ihned nahlásit z důvodu zablokování čipu
  • vyplněné žádanky zasílejte na email jarmila.philippe@skolalety.cz