logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Halloweenské učení

V úterý 31. 10. 2023 u nás ve škole probíhalo Halloweenské učení, děti byly rozděleny do skupin napříč ročníky a během celého dopoledne postupně procházely jednotlivými třídami, kde probíhala výuka na téma Halloween a Dušičky.