logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Lety

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zařízení, které tvoří podporu vzdělávání ve škole. Jeho základními funkcemi je výchovné a kariérové poradenství, primární prevence a poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Specifikem naší  školy navíc je, že přicházejí rodiny s velmi různými očekáváními: od klasického vzdělávání po alternativní vzdělávací směry. Poradenské pracoviště naší školy si tak navíc dává za cíl nabízet prostor pro otevřenou komunikaci o vzdělávacích potřebách dítěte, očekáváních rodiny a možnostech školy se všemi zúčastněnými.

Poradenský a preventivní tým je složený z ředitele školy/ výchovného poradce, třídních učitelů, asistentů, školního psychologa a školního speciální pedagoga. Cílem do budoucna je nastavit také fungování metodika prevence, jehož kompetence zatím přejímá školní speciální pedagog.

 Náš poradenský tým   
ŘeditelkaRomana ŠindlářováKoordinace, každodenní kontakt
Školní psycholožka a Výchovná poradkyněMarkéta BosákováZvládání náročných situací, osobnostní vývoj
Školní speciální pedagožka a preventistkaKateřina BeranováPodpora učení a komunikace, prevence konfliktů

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. 

S čím se můžete na školní poradenské pracoviště obracet?

  • Myslím, že má mé dítě speciální potřeby v určité oblasti (nezralost, nadání, vývojové odlišnosti…).
  • Potřebujeme pomoci sledovat a vyhodnotit podpůrná opatření, které dítě využívá ve škole.
  • Zdá se nám, že se dítěti ve škole nedaří a trpí tím.
  • Dítě potřebuje pomoc se začleněním do kolektivu.
  • Moje dítě má s dětmi konflikty, nezvládá dodržovat pravidla školy.
  • Moje dítě se bojí chodit do školy, stěžuje si, že mu děti ubližují.
  • Mám určité otázky či obavy k vývoji dítěte a potřebuji se poradit.
  • Potřebuji poradit, na jaké další odborníky se s našimi potížemi obrátit.