logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Kyberšikana – preventivní program Divadla VeTři

V úterý 21. listopadu proběhlo ve škole zajímavé představení a přednáška Divadla VeTři na téma Kyberšikany. Zúčastnili se ho žáci 2. – 5. ročníků. Zábavnou formou divadelních scének se herci zaměřili na problematiku současné doby. Žáci mohli vidět v jednotlivých scénkách spoustu chyb a sami pomáhali hledat řešení a radit, čeho se příště vyvarovat. Ve scénkách Divadla VeTři mnohdy jako v zrcadle vidí sami sebe a právě to jim napomáhá se nad daným tématem a problémem opravdu zamyslet.