logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Naše projekty

Účastníme se následujících projektů:

Hrdá škola

Jsme zapojeni do projektu Hrdá škola, v rámci kterého pořádáme netradiční akce. Cílem projektu je odbourání každodenního stereotypu, navození přátelské a zábavné atmosféry a vytváření pozitivního vztahu ke škole. V rámci projektu jsme v minulosti pořádali např. tyto akce: Suit up day, Den bez batohu, Dobrý skutek, Den šílených účesů, Den dvojčat.
Více na www.hrdaskola.cz

BOVYS – „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

Naše škola je zapojena do projektů firmy Bovys: OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL s finanční podporou Evropské unie.
Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství byli do tohoto projektu zařazeni žáci prvního i druhého stupně základních škol.
Děti dostávají ZDARMA 1x za 14 dní čerstvé ovoce nebo zeleninu, domácí i exotickou, popřípadě ovocnou či zeleninovou šťávu bez obsahu přidaných cukrů, sladidel, tuků a barviv. Upřednostňována je zelenina a ovoce vypěstovaná v ČR.
Pro naši školu zajišťuje dodávky ovoce a zeleniny forma BOVYS.