logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Náš tým

Ředitelka školy

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová

E: romana.sindlarova@skolalety.cz

Učitelka 1.stupně

Mgr. Kamila Hicklová

E: kamila.hicklova@skolalety.cz

Učitelka 1.stupně

Mgr. Iveta Sokol Vilhelmová

E: iveta.vilhelmova@skolalety.cz

Učitelka a speciální pedagog

Kateřina Beranová

E: katerina.beranova@skolalety.cz

Učitelka 1. stupně

Kateřina Kratochvílová

E: katerina.kratochvilova@skolalety.cz

Učitelka přípravné třídy

Hana Hůlková

E: hana.hulkova@skolalety.cz

Asistent pedagoga

MUDr. Dagmara Špačková

E: dagmara.spackova@skolalety.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Markéta Bosáková

E: marketa.bosakova@skolalety.cz

Vedoucí školní družiny

Eliška Rochusová, Dis.

E: eliska.rochusova@skolalety.cz

Tel: 771 278 079

Vychovatelka školní družiny

Marcela Bocianová

E: marcela.bocianova@skolalety.cz

Tel: 771 277 858

Uklízečka

Ludmila Bartošová

Školník

Jiří Merhulík