logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Náš tým

Ředitelka školy

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová

E: romana.sindlarova@skolalety.cz

Učitelka 1.stupně

Mgr. Kamila Sahulková

E: kamila.sahulkova@skolalety.cz

Učitelka 1. stupně

Kateřina Kratochvílová

E: katerina.kratochvilova@skolalety.cz

Učitelka 1. stupně

Mgr. Kristýna Křiváčková

E: kristyna.krivackova@skolalety.cz

Učitelka 1. stupně

Mgr. Soňa Šimanová

E: sona.simanova@skolalety.cz

Učitelka 1. stupně

Mgr. Líba Václavíková

E: liba.vaclavikova@skolalety.cz

Učitelka 1. stupně

Mgr. Petra Jirků

E: petra.jirku@skolalety.cz

Učitelka 1. stupně

Hana Hůlková

E: hana.hulkova@skolalety.cz

Učitelka IT + koordinátor IT

Lucie Fraňková

E: lucie.frankova@skolalety.cz

Učitelka Tělesné výchovy

Denisa Sýkorová

E: denisa.sykorova@skolalety.cz

Asistent pedagoga

Bc. Eliška Bártová

E: eliska.bartova@skolalety.cz

Asistent pedagoga

Monika Tenkrát Jiroušková

E: monika.tenkrat@skolalety.cz

Asistent pedagoga

MgA. Helena Ratajová

E: helena.ratajova@skolalety.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Markéta Bosáková

E: marketa.bosakova@skolalety.cz

Učitelka a speciální pedagog

Kateřina Beranová

E: katerina.beranova@skolalety.cz

Vedoucí školní družiny

Bc. Jarmila Philippe

E: jarmila.philippe@skolalety.cz

Vychovatelka školní družiny

Mgr. Eva Váňová

E: eva.vanova@skolalety.cz

Vychovatelka školní družiny

Marcela Bocianová

E: marcela.bocianova@skolalety.cz

Tel: 771 277 858

Vychovatelka školní družiny

Petra Helebrantová, DiS

E: petra.helebrantova@skolalety.cz

Vychovatelka školní družiny

Martina Redlichová

Hospodářka školy

Hana Duchoňová

E: kancelar@skolalety.cz

Tel: 771 277 886

Uklízečka

Ludmila Bartošová

Školník

Jiří Merhulík